سوالات ارشد 92 دوشنبه 20 شهریور 1391 10:40 ق.ظ نظرات ()

« سوالات ارشد 92 - دانلود سوالات ارشد 92 - کلید اولیه ارشد 92 - کلید سوالات ارشد 92  »

دانلود رایگان سوالات ارشد 86 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91 به همراه کلید سوالات

بدون نیاز به ثبت نام - تهیه و دریافت سریع و آسان و آنلاین - با کیفیت بالا و حجم کم

1102 - مجموعه علوم جغرافیایی
1103 - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
1104 - مجموعه زبان عربی
1105 - مجموعه علوم اقتصادی
1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1107 - مجموعه تاریخ
1109 - فرهنگ و زبانهای باستانی
1110 - مجموعه زبان شناسی
1111 - مجموعه علوم قرآن و حدیث
1112 - الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق
1113 - الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت
1114 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی
1115 - الهیات و معارف اسلامی -فقه شافعی
1116 - مجموعه فلسفه
1120 - مجموعه زبان فرانسه
1122 - مجموعه زبان روسی
1124 - مجموعه زبان آلمانی
1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی
1127 - مجموعه ایرانشناسی
1128 - آموزش زبان ژاپنی
1129 - زبان و ادبیات اردو
1131 - مطالعات جهان
1132 - باستان شناسی
1137 - مجموعه مطالعات زنان
1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
1139 - مدد کاری اجتماعی
1140 - پژوهش علوم اجتماعی
1146 - مجموعه محیط زیست
1152 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
1201 - مجموعه زمین شناسی
1202 - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
1205 - مجموعه فتونیک
1209 - علوم کامپیوتر
1215 - علوم محیط زیست
1216 - مجموعه زیست شناسی دریا
1217 - علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا)
1218 - مجموعه تاریخ و فلسفه علم
1255 - مجموعه مهندسی پلیمر
1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی
1258 - مهندسی شیمی - مخازن هیدروکربوری
1260 - مهندسی صنایع -سیستم ها
1262 - مدیریت در سوانح طبیعی
1263 - مهندسی عمران  - نقشه برداری
1266 - مجموعه دریانوردی
1268 - مجموعه مهندسی معدن
1273 - مهندسی مواد  - (نانو مواد -نانوفناوری)
1279 - مجموعه مهندسی هوا فضا
1283 - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی
1284 - مهندسی نساجی - شیمی نساجی و الیاف
1285 - مهندسی شیمی بیو تکنولوژی  - داروسازی
1286 - مهندسی پلیمر  - صنایع رنگ
1287 - مهندسی طراحی محیط زیست
1288 - مدیریت نساجی
1289 - مهندسی فرآوری و انتقال گاز
1290 - مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون
1291 - مهندسی مکاترونیک
1292 - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
1293 - مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و زیست
1294 - مجموعه ایمنی صنعتی - بهداشت و زیست
1301 - مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری مرتعداری
1302 - مهندسی کشاورزی - آبیاری
1303 - مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
1304 - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
1305 - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1306 - مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش
1307 - مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری
1308 - مهندسی کشاورزی - علوم خاک
1309 - مهندسی کشاورزی - علوم دامی، طیور
1310 - مهندسی تولیدات گیاهی
1311 - مهندسی منابع طبیعی - شیلات
1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی
1313 - مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
1314 - مهندسی کشاورزی - حشره شناسی
1315 - مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی
1317 - مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1319 - مهندسی کشاورزی - ماشین های کشاورزی
1320 - هواشناسی کشاورزی
1321 - مهندسی منابع طبیعی - مناطق بیابانی
1322 - مهندسی کشاورزی  - مکانیزاسیون کشاورزی
1323 - مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی
1324 - مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی
1325 - مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی
1326 - مهندسی کشاورزی - علفهای هرز
1327 - مدیریت کشاورزی
1351 - طراحی شهری
1352 - مجموعه معماری
1353 - مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
1356 - نمایش عروسکی
1357 - کارگردانی (سینما، ادبیات نمایشی)
1358 - مجموعه هنر
1359 - پژوهش هنر،فلسفه هنر،صنایع دستی
1360 - مجموعه موسیقی
1361 - مجموعه مدیریت پروژه و ساخت
1362 - طراحی صنعتی
1363 - مجموعه فرش
1401 - علوم تشریحی (آناتومی)
1402 - قارچ شناسی پزشکی
1403 - بیوشیمی بالینی
1404 - پرستاری
1405 - بهداشت محیط
1406 - بهداشت حرفه ای
1407 - حشره شناسی
1408 - فیزیوتراپی
1409 - ویروس شناسی
1410 - مامایی
1411 - ایمنی شناسی پزشکی
1413 - انگل شناسی پزشکی
1414 - فیزیک پزشکی
1415 - آموزش بهداشت
1416 - فیزیولوژی پزشکی
1417 - آمار زیستی
1418 - میکروب شناسی - باکتری شناسی
1419 - هماتولوژی
1420 - زیست فناوری پزشکی - بیوتکنولوژی
1421 - سم شناسی
1422 - ایمنی صنعتی
1501 - انگل شناسی دامپزشکی
1502 - فیزیولوژی دامپزشکی
1503 - قارچ شناسی دامپزشکی
1504 - بافت شناسی دامپزشکی
1505 - باکتری شناسی دامپزشکی
1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی